DhammaTalks.net

 

Předpoklady džhány

 

Adžán Brahmavamsó

 

Proslov k mnichům v klášteře Bodhinyana v červenci 1994.

Přeložil Bhikkhu Gavésakó

Dnes bych chtěl hovořit o předběžných podmínkách úspěšné meditace samatha, o těch kvalitách, které, jsou-li rozvinuty, vedou ke stavu džhány, dokonalému soustředění mysli. Když se člověk – zvláště mnich – snaží dosáhnout těchto stavů, je prospěšné nejprve vybudovat pevné základy, bez nichž je velmi obtížné tyto stavy zakusit. Člověk si pak může myslet, že se málo snaží, že nemá správnou metodu nebo že je na nevhodném místě, a může podlehnout frustraci v domnění, že je to nad jeho síly. Proto je dobré upozornit na některé základní předpoklady pro rozvoj džhány, tak abyste těchto stavů skutečně dosáhli, vynaložíte-li dostatečné úsilí.

Na základě své vlastní zkušenosti mohu říci, že džhána závisí na dvou důležitých faktorech. Prvním z nich je samotné úsilí, síla a energie mysli, schopnost zaměřit a udržet toto úsilí na tom pravém místě; a tím druhým je moudrost, porozumění Dhammě. Tyto prvky otevírají cestu do džhány.

Vždycky mě udivovalo, proč člověk, který dosáhl stezky a plodu (jednoho ze stupňů probuzení), dokáže mnohem snadněji vstoupit do džhány. Například anágámí, „ten, který se již nevrací“, vstupuje do džhány velmi lehce, a pro arahanta to už není vůbec žádný problém. Po určité úvaze a zkušenosti se ukáže, že cesta do džhány na základě moudrosti je asi ta nejmocnější a nejúčinnější. Důvodem, proč máme potíže s dosažením džhány, je naše nedostatečné porozumění Buddhově nauce.

V jedné suttě Buddha vysvětluje, co je to samádh'indrija, schopnost soustředění. Říká, že mnich, který rozvíjí vossagg'árammana, tj. mysl zaměřenou na zřeknutí se či zanechání jako svůj předmět, velmi snadno získá samádhi, sjednocenost mysli. A to je jedna z oněch snadných cest do samádhi; když dokážeme udržet mysl ve stavu vossagga, ve stavu zříkání se, zanechání, opouštění věcí. Je proto dobré vědět, co je to, co zanecháváme a opouštíme, a v čem spočívá tento stav vossagga. To, co skutečně opuštíme, je svět pěti smyslů, v páli nazývaný káma-lóka. Je to svět smyslnosti, svět, v němž trávíme většinu svého času, vnější svět tvarů, zvuků, vůní, chutí a doteků. Zamyslete se někdy nad tím, kolik času strávíte těmito věcmi; starostmi o tělesné bolesti, starostmi o zvuky, o chutě jídel, o věci, které rádi či neradi vidíte v klášteře... Všechna tato mentální činnost v oblasti pěti smyslů se nazývá káma-lóka. A tento zájem, tuto posedlost je třeba opustit, chceme-li dosáhnout stavu vossagga. Nechat to být, nezabývat se tím, nestarat se o to, i na to vědomě nemyslet. Toto nám totiž brání zakusit džhánu; svět činnosti, vnější aktivity. I když tomu říkáme „vnější aktivita“, velká část se vlastně odehrává uvnitř, když přemýšlíme, uvažujeme a plánujeme. Vnášíme vnější svět do našich myslí.

Přemýšlíme o těchto věcech, protože nám přinášejí jisté potěšení. To, co je příjemné, v nás často vyvolává káma-rága, chtivost, žádostivost, vášnivost po světě pěti smyslů. A toto je velmi zákeřná past pro lidské bytosti. Muž vidí krásnou ženu, žena vidí silného muže, nebo vidíte lákavé jídlo, hezké tvary, televizi, noviny – tyto věci vás mohou přitáhnout a ošálit. A nedáte-li si pozor, začnete je sami vyhledávat.

Právě toto vyhledávání, touha po světě pěti smyslů, tvoří největší překážku v dosažení džhány. Je třeba opustit tento svět, který je velmi „lepkavý“ a drží nás jako psa na obojku, nebo jako buvola na provazu. K tomu je nutné porozumět onomu potěšení ve světě smyslů; uvědomit si, že to je jen jedna stránka věci. Všechny věci mají tuto pěknou stránku; výtečný oběd nám velmi chutná, ale pak nás z toho bolí žaludek. Nebo příjemní lidé, s nimiž se nejprve rádi bavíte, ale potom vám začnou jít na nervy. Náš pohled na druhé lidi se neustále mění; a pokud se nemění, tak se zase mění oni. Lidé stárnou, trpí nemocemi; i ta nejkrásnější žena ztratí svůj půvab, i ten nejsilnější muž jednou ochabne. Měli bychom si jasně uvědomit, co je tento svět zač, abychom od něj neočekávali žádné trvalé potěšení; abychom ani nevyhledávali takovéto uspokojení. Je třeba vidět nebezpečí ve smyslovém světě, v káma-lóka.
 

 

source : http://dhamma.wz.cz

 

Home | Links | Contact

Copy Right Issues © DhammaTalks.net