DhammaTalks.net

 

Sutta Dobroci

(Metta Sutta, Khp 9, Sn 1:8)

 

Oto te dobre czyny pozwalają osiągnąć stan spokoju:
bycie dostępnym, uczciwym, prostolinijnym, uprzejmym, delikatnym i niezarozumiałym.

Łatwym do zadowolenia, skromnym w utrzymaniu, łagodnym,
mającym niewiele obowiązków do spełnienia, oraz oszczędnym.

Dzięki uspokojeniu umysłu - przenikliwym, ani zbyt śmiałym, ani desperacko przywiązanym do rodziny. Traktującym wszystkie niewłaściwe uczynki tak jak inni mędrcy.

Niech szczęście i łagodność trwają, niechaj wszystkie istoty osiągną pomyślność.
Niechaj wszystkie istoty które żyją; niedołężne, silne czy jakiekolwiek inne,
długie czy duże, średnie, krótkie czy małe, widzialne i niewidzialne, żyjące daleko i tuż obok, narodzone czy mające przyjść na świat - niechaj wszystkie istoty będą szczęśliwe i mają się dobrze.

Niech się nie umniejsza niczyjej wartości i bez powodu uważa kogoś za gorszego.
Niech się nie sprawia przykrości innym będąc prowokowanym przez gniewne i awersyjne usposobienie.

Niczym matka troszcząca się o życie swojego jedynego syna,
takie samo nastawienie należy rozwijać wobec wszystkich istot, bez wyróżniania.
Rozwijaj pełną miłości dobroć względem wszystkich istot, bez rozróżniania, czy to w górze, czy u dołu, czy w środku, bez przeszkód, nienawiści, czy wrogości.
Czy to stojąc, siedząc czy idąc, a nawet leżąc, lecz nie śpiąc.
Wzbudzaj w sobie tę wolę i nastawienie, to jest nazywane domena najwyższych bogów.
Nie tkwiąc w jakichkolwiek poglądach, lecz postępując etycznie i dochodząc do właściwych poglądów, żądze zmysłowości wyciszą się i nie będzie się już nigdy więcej poczętym w łonie.

tłumaczenie: Theravada.Tk


 

Source : http://metta.pl

 

Home | Links | Contact

Copy Right Issues © DhammaTalks.net