DhammaTalks.net

 

Dhammacakkapavattana Sutta
- Lärans Hjul sätts i rörelse

Samyutta Nikaya LVI.11


Lyssna till recitation av suttan
Ladda hem ljudfilen  (vma-fil)
(högerklicka, spara länk som)
Suttan på pali
 

Detta har sagts:

Vid ett tillfälle vistades den Upphöjde i Hjortparken vid Isipatana (hjortarnas tillflyktsplats) nära Baranasi (Benares). Då vände han sig till gruppen av fem munkar (bhikkhus):

Munkar, det finns två ytterligheter som inte bör praktiseras av en som lämnat familjelivet. (Vilka är de två?) Det är begär efter att tillfredsställa låga, råa sinnesnjutningar, som är vanligt folks sätt, de är ovärdiga och till intet gagn; och det är begär efter självplågeri som är plågsamt, ovärdigt och till intet gagn.

Genom att undvika dessa båda ytterligheter har Tathagata funnit Medelvägen; den ger klarsyn, ger kunskap och leder till lugn, till insikt, till upplysning och till Nibbana. Och vilken är Medelvägen, som Tathagata funnit? Det är den Ädla Åttafaldiga Vägen och ingenting annat, nämligen rätt förståelse, rätt tanke, rätt tal, rätt handlande, rätt levnadssätt, rätt strävan, rätt medvetenhet och rätt koncentration. Detta är Medelvägen som Tathagata funnit, som ger klarsyn, ger kunskap och leder till lugn, till insikt, till upplysning och till Nibbana.

Den Ädla Sanningen om lidandet (dukkha), munkar är denna: födelse är lidande, åldrande är lidande, sjukdom, död, att vara förenad med det som är behagligt, att vara skild från det som är behagligt, att inte uppnå sina önskningar - kort sagt, "de fem grupperna" av fasthållande är lidande.

Den Ädla Sanningen om lidandets orsak är denna: Det är detta begär, som ger upphov till framtida tillblivelse tillsammans med starkt begär och välbehag, och som finner det angenäma än här än där, nämligen begär efter sinnesnjutningar, begär efter existens och begär efter icke-existens.

Den Ädla Sanningen om lidandets upphörande är denna: Det är det fullständiga upphörandet av detta enorma begär, uppgivandet, avståendet från det, befrielsen av sig själv från det, lösgörandet av sig själv från det.

Den Ädla Sanningen om denna Väg som leder till lidandets upphörande är denna: Det är den Ädla Åttafaldiga Vägen och ingenting annat, nämligen rätt förståelse, rätt tanke, rätt tal, rätt handlande, rätt levnadssätt, rätt strävan, rätt medvetenhet och rätt koncentration.

Detta är Den Ädla Sanningen om lidandet, sådan var klarsynen, kunskapen, visdomen, vetskapen, ljuset som steg upp i mig i fråga om ting som inte hörts tidigare. Detta lidande som En Ädel Sanning, skulle bli fullständigt förstådd, sådan var klarsynen, kunskapen, visdomen, vetskapen, ljuset som steg upp i mig i fråga om ting som inte hörts tidigare. Detta lidande som En Ädel Sanning har blivit fullständigt förstådd: sådan var klarsynen, kunskapen, visdomen, vetskapen, ljuset som steg upp i mig i fråga om ting som inte hörts tidigare

Detta är den Ädla Sanningen om lidandets orsak, sådan var klarsynen, kunskapen, visdomen, vetskapen, ljuset som steg upp i mig i fråga om ting som inte hörts tidigare. Denna orsak till lidandet som En Ädel sanning skulle bli utrotad: sådan var klarsynen, kunskapen, visdomen, vetskapen, ljuset som steg upp i mig i fråga om ting som inte hörts tidigare. Denna orsak till lidandet som En Ädel Sanning har blivit utrotad: sådan var klarsynen, kunskapen, visdomen, vetskapen, ljuset som steg upp i mig i fråga om ting som inte hörts tidigare.

Detta är den Ädla Sanningen om lidandets upphörande: sådan var klarsynen, kunskapen, visdomen, vetskapen, ljuset som steg upp i mig i fråga om ting som inte hörts tidigare. Detta lidandets upphörande som En Ädel Sanning skulle bli funnen: sådan var klarsynen, kunskapen, visdomen, vetskapen, ljuset som steg upp i mig i fråga om ting som inte hörts tidigare. Detta lidandets upphörande som En Ädel Sanning har blivit funnen: sådan var klarsynen, kunskapen, visdomen, vetskapen, ljuset som steg upp i mig i fråga om ting som inte hörts tidigare.

Detta är den Ädla Sanningen om Vägen som leder till lidandets upphörande: sådan var klarsynen, kunskapen, visdomen, vetskapen, ljuset som steg upp i mig i fråga om ting som inte hörts tidigare.

Denna Väg som leder till lidandets upphörande som En Ädel Väg skulle fulländas: sådan var klarsynen, kunskapen, visdomen, vetskapen, ljuset som steg upp i mig i fråga om ting som inte hörts tidigare.

Denna Väg som leder till lidandets upphörande har fulländats: sådan var klarsynen, kunskapen, visdomen, vetskapen, ljuset som steg upp i mig i fråga om ting som inte hörts tidigare.

Så länge som min kunskap i att se dessa ting som de verkligen är, inte var helt ogrumlad med hänsyn till dessa tre aspekter, dessa tolv vägar vad beträffar de Fyra Ädla Sanningarna, förklarade jag mig inte ha kommit till insikt om den oöverträffade, oförlikneliga Upplysningen i denna värld med dess gudar, med dess Maras och Brahmas, i detta släktled med dess eremiter och brahminer med dess Devas och människor. Men när min kunskap i att se dessa ting som de verkligen är, var helt ogrumlad med hänsyn till dessa tre aspekter, dessa tolv vägar vad beträffar de Fyra Ädla Sanningarna, förklarade jag mig ha kommit till insikt om den oöverträffade, oförlikneliga Upplysningen i denna värld med dess gudar, med dess Maras och Brahmas, i detta släktled med dess eremiter och brahminer med dess Devas och människor. Och en insiktens klarsyn steg sålunda upp i mig: Orubblig är mitt hjärtas befrielse. Detta är den sista födelsen. Nu finns där inte fler återfödelser.

Detta sade den Upphöjde. Gruppen med de fem munkarna gladde sig och de fröjdade sig över orden från den Upphöjde.

När detta tal hade förkunnats steg hos Ven Kondanna upp en lidelsefri, obefläckad Sanningens klarsyn (dhamma-cakkhu, med andra ord: han uppnådde sotapatti, det första steget till helighet och kom till insikt):
"Allt som har beskaffenhet att uppkomma har beskaffenhet att upphöra".

Nu när den Upphöjde satt Lärans hjul i rörelse, ropade Bhummata Devas (jordens gudar): Det oöverträffade Lärans hjul som inte kan sättas i rörelse av eremiter, brahminer, gudar, Maras och brahmas eller någon annan in denna värld, har satts i rörelse av den Upphöjde i Hjortparken vid Isipatana nära Baranasi.

När de hörde dessa ord från denna världens gudar, ropade alla Catummaharajika: Det oöverträffade Lärans hjul som inte kan sättas i rörelse av eremiter, brahminer, gudar, Maras och brahmas eller någon annan in denna värld, har satts i rörelse av den Upphöjde i Hjortparken vid Isipatana nära Baranasi. Dessa ord hördes av de högre världarnas gudar och från Catummaharajika ropades det till Tavatimsa, Yama, Tusita, Nimmanarati, Paranimmatavasavatti och till brahmas värld till Brahma Praisajja, Brahama Purohita, Maha Brahma Parittabha, Appamanabha, Abhassara, Parittasubha, Appa mana subha, Subhakinna, Vehappala, Aviha, Atappa, Sudassa, Sudassi och i Akanittha: Det oöverträffade Lärans hjul som inte kan sättas i rörelse av eremiter, brahminer, gudar, Maras och brahmas eller någon annan in denna värld, har satts i rörelse av den Upphöjde i Hjortparken vid Isipatana nära Baranasi.

Således, i denna storslagna stund, i detta ögonblick spred sig ropet (Att Lärans hjul satts i rörelse) så långt som till Brahmas värld, systemet av tiotusen världar skälvde och skakade och darrade. En gränslös praktfull strålglans som överträffade gudarnas strålning, visade sig över världen.

Då utbrast den Upphöjde i glädjens lovsång: Ven Kondanna har kommit till insikt, Kondanna har verkligen kommit till insikt (om de Fyra Ädla Sanningarna). Således var det då Ven Kondanna mottog sitt namn - Anna Kondanna. Kondanna som har kommit till insikt.

 

(Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Thanissaro Bhikkhu från www. accesstoinsight.org)

Source : http://www.dhamma.se

Home | Links | Contact

Copy Right Issues © DhammaTalks.net